74214 - Η βελανιδιά

Ν. Λυγερός

Η βελανιδιά
αναζητούσε
την αρμονία
και προκαλούσε
τον συντονισμό
των κινήσεων
των φύλλων
που ζούσαν
την έντασή της
με πάθος.