74216 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
αναζητούσε
τη βαθύτητα
για να κάνει
κατάδυση
στον ουρανό
αφού εκεί
ήταν
το γαλάζιο
χρώμα.