74218 - Η αγκαλιά

Ν. Λυγερός

Η αγκαλιά
των λουλουδιών
ήταν η έναρξη
ενός άλλου
έργου
που θύμιζε
στοιχεία
ενός άλλου
συνόλου
μνημοσύνης.