74220 - Το καλοκαίρι

Ν. Λυγερός

Το καλοκαίρι
έπιασε
σφιχτά
την πηγή
της ουσίας
για να φανεί
όχι μόνο
η δυικότητα
αλλά
και η μοναδικότητα
του έργου.