74222 - Στο δωμάτιο

Ν. Λυγερός

Στο δωμάτιο
της μουσικής
ακούστηκε
ο ήλιος
της νύχτας
διότι
με την ουσία του
ζωντάνεψε
τα έξι
όργανα
του έργου.