74227 - Η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία
που σου δίνεται
δεν είναι αδιαφορία
αλλά απόλαυση
δημιουργικότητας
που αποδεικνύει
και την αποδοχή
της διαφοράς
λόγω του έργου
της Ανθρωπότητας.