74228 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά
που προκαλούν
οι εικόνες
και τα έργα
είναι σημαντική
για τη μεταχαρά
που δημιουργείται
μέσω του έργου
της Ανθρωπότητας
για το μέλλον.