74245 - Έγινε

Ν. Λυγερός

Έγινε
και η κρυφή
παραγγελία
αφού λες
ότι πιστεύεις
κι ότι δεν είναι
ανάγκη
να έχεις
πειστήρια.