74250 - Οι αναλύσεις

Ν. Λυγερός

Οι αναλύσεις
του παρελθόντος
δίνουν πολλά
δεδομένα
που ήταν
παντελώς
άγνωστα
και τα οποία
αλλάζουν
την ουσία
του θέματος.