74251 - Η βρεγμένη φύση

Ν. Λυγερός

Η βρεγμένη φύση
μοσχοβολούσε
κι ο περίπατος
μεταμορφώθηκε
σε ταξίδι
εντός του κόσμου
των αρωμάτων
όπου κάθε βήμα
ήταν κι ένα χάδι
πάνω στα πέταλα
της ψυχής.