74254 - Πάνω

Ν. Λυγερός

Πάνω
στην ταστιέρα
ένιωσες
τη χαρά
των περίπλοκων
δακτυλισμών
που απαιτούν
τα έργα
του Bach
και του Vivaldi.