74279 - Το κέρασμα

Ν. Λυγερός

Το κέρασμα
έγινε
γενναιόδωρα
αφού
η ουσία
δεν είχε
περιορισμό
λόγω
της φύσης
του ουρανού.