74281 - Από το πρωί

Ν. Λυγερός

Από το πρωί
άρχισαν
οι εικόνες
να πλημμυρίζουν
το μυαλό σου
όχι για να μείνεις
άφωνη
αλλά να χαρείς
το πάθος
του πόθου.