74283 - Μετά

Ν. Λυγερός

Μετά
ήρθε
η διπλή σειρά
της βραδύτητας
που έπαιζε
Adagio
για να είναι
η απόλαυση
μέγιστη
την ώρα
της πίεσης
της μελωδίας.