74284 - Ύστερα

Ν. Λυγερός

Ύστερα
ακολούθησε
το scherzo
για να χαρείς
τη δυναμική
του στατικού
που είχε
φτάσει
στα όριά του
λόγω
της έντασης
της μουσικής.