74285 - Τελικά

Ν. Λυγερός

Τελικά
έφτασε
η στιγμή
της κορύφωσης
όπου όλα
τα όργανα
συντονίζονται
για να δώσουν
τα μέγιστα
με γενναιοδωρία.