74286 - Μετά το τέλος

Ν. Λυγερός

Μετά το τέλος
η επίγευση
προκάλεσε
την ευχάριστη
αίσθηση
της πληρότητας
αφού η μουσική
είχε ξεχειλίσει
παντού
χωρίς όρια.