74287 - Το κράμα

Ν. Λυγερός

Το κράμα
των εικόνων
που ένωσε
το πάθος
με τον πόθο
για να μην ξεχαστεί
το τετράδιο
της ουσίας
και να ξέρει
η μνήμη
πού μπορεί
να τη βρει.