74288 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
της μνημοτεχνικής
κλείδωσε
τον στόχο
για να γίνει
και αυτός
διαχρονικός
μέσα
στη σκέψη μας
χωρίς
κανένα όριο.