7429 - Κι αν δεν αρκεί;

Ν. Λυγερός

-Κι αν δεν αρκεί;

-Τότε θα θυμηθείς.

-Ποιο πράγμα;

-Το δωμάτιο.

-Το βράδυ;

-Με τις Μαρκησίες.

-Δεν ήξερα για τα νησιά.

-Ούτε για τη μουσική..

-Μ’ άγγιξε όμως.

-Ξέρεις γιατί;

-Όχι.

-Τότε;

-Ξέρεις εσύ.

-Και αυτό αρκεί;

-Για μένα αρκεί.

-Αυτό ήθελα ν’ ακούσω.