74300 - Τα ξύλα αρμονίας

Ν. Λυγερός

Τα ξύλα αρμονίας
είναι
θεμελιακά
στην ουσία
των οργάνων
και μπορείς
να τα δεις
με άνεση
όταν μιλάς
με τον τεχνίτη.