74301 - Δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Δεν μπορείς
να έχεις
κανένα παράπονο
αφού η χάρη
έγινε
και μάλιστα
υπερβατικά
αφού έπρεπε
να ξεπεράσει
πολλά εμπόδια
της κοινωνίας.