74302 - Η διπλή

Ν. Λυγερός

Η διπλή
παραγγελία
εκπληρώθηκε
γιατί είχε
νόημα
από μόνη της
αλλά ήταν
και τρόπος
να εγκαινιαστεί
η ομορφιά
της τραπεζαρίας.