74308 - Και το πρωί

Ν. Λυγερός

Και το πρωί
κατάλαβες
από την πρώτη
εικόνα
ότι η προσφορά
ήταν
ταυτόχρονα
και πρόσφορο
για όσους
πιστεύουν
σαν τη Μαγδαληνή.