74311 - Βλέπω

Ν. Λυγερός

Βλέπω
τη σημασία
που δίνεις
στην εικόνα
και γι’ αυτό
οι επόμενες
έχουν
ακόμα
περισσότερο
βάθος
για την ψυχή σου.