74313 - Με τη γρήγορη κίνηση

Ν. Λυγερός

Με τη γρήγορη κίνηση
αντιλαμβάνεσαι
τη δύναμη
που έχει
το δοξάρι
του τσέλου
που έπιασες
από κοντά
για να δεις
την πραότητα
του πολύτιμου
ξύλου.