74315 - Πέρασες

Ν. Λυγερός

Πέρασες
τα δάκτυλα
πάνω στα ίχνη
της ουσίας
και κατάλαβες
πόσο πρόσφατος
ήταν ο πίνακας
που θαύμαζες
αφού είχε
δημιουργηθεί
μέσα στη νύχτα.