74325 - Το έργο της διπλής γέφυρας

Ν. Λυγερός

Το έργο της διπλής γέφυρας
φαίνεται ξεκάθαρα
όταν εξετάζεις
το όραμα
του Churchill
σε μία περίοδο
ενός αιώνα
και πέρα
του θανάτου του
αφού είναι
η ζωή μας.