74330 - Όταν άλλαξε

Ν. Λυγερός

Όταν άλλαξε
το σχήμα
κατάλαβες
ότι είχε
ποτιστεί
γενναιόδωρα
για να γίνει
δεύτερο
δέρμα
ενός βιβλίου
του έργου.