74332 - Όποια χάρη

Ν. Λυγερός

Όποια χάρη
και να ζητήσεις
θα την έχεις
από τη στιγμή
που θέλεις
να είσαι
της Ανθρωπότητας
και όχι μόνο
μιας αδιάφορης
κοινωνίας
της λήθης.