74342 - Το άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Το άνοιγμα
προκάλεσε
καινούργιο
άνοιγμα
και παίξαμε
με ανοιχτό
άνοιγμα
την νυχτερινή
παρτίδα
των ήλιων.