74346 - Κάθε ταινία

Ν. Λυγερός

Κάθε ταινία
μικρού μήκους
που έστειλες
είχε τη χάρη της
και γέμισε
την καρδιά μου
με το χιούμορ
που χαρακτηρίζει
τη νοημοσύνη
όταν αυτή
θέλει να μοιραστεί.