74348 - Η μνήμη

Ν. Λυγερός

Η μνήμη
είναι πολλαπλή
και γι’ αυτό
είναι ανθεκτική
στις επιθέσεις
της λήθης
ενώ η αλήθεια
που είναι ευάλωτη
είναι μοναδική
και χρειάζεται
προστασία.