7435 - Ο λαός της θάλασσας

Ν. Λυγερός

Ο λαός της θάλασσας

δεν έβαλε ποτέ

δυο φάρους μαζί

δεν υπήρχε ανάγκη.

Κάθε σκοτάδι είχε

το δικό του φως.

Τίποτα για την ξηρά

όλα για τον ωκεανό.

Ήταν ο μοναδικός

στόχος της ανθρωπιάς.

Εκεί υπήρχε η ανάγκη

της έσχατης βοήθειας.

Εκεί ήταν η ζωή

πέρα από το αλλού.