74351 - Ο αλτρουιστής

Ν. Λυγερός

Ο αλτρουιστής
είναι αυτός
που βάζει
τον εαυτό του
στο ίδιο
επίπεδο
με τους άλλους
και όχι
παραπάνω
γιατί αναγνωρίζει
την αξία τους.