74354 - Η ανακατασκευή

Ν. Λυγερός

Η ανακατασκευή
με το εργαλείο
της μνήμης
και το έργο
της νοημοσύνης
επαναφέρει
την αλήθεια
που είχε
χτυπήσει
η βαρβαρότητα
και η λήθη.