74355 - Η διάσωση

Ν. Λυγερός

Η διάσωση
του έργου
είναι πρωταρχική
έννοια
αν είσαι
της Ανθρωπότητας
γιατί
αν ξεχνάς
το παρελθόν
το μέλλον σου
θα είναι
μόνο παρόν.