74356 - Το θαύμα

Ν. Λυγερός

Το θαύμα
δεν κάνει
μόνο αποκατάσταση
αφού καλυτερεύει
την προϋπάρχουσα
κατάσταση
γιατί δεν είναι
μόνο μια απλή
ανακατασκευή
αλλά δράση
του Χρόνου.