74357 - Η αλλαγή

Ν. Λυγερός

Η αλλαγή
του κύκλου
άρχισε
με την επαφή
της Διδασκαλίας
που πλάθει
ελεύθερο ον
της Ανθρωπότητας
μέσω της σχέσης
που γίνεται
με τον Χρόνο
δεσμός.