74358 - Η πολυκυκλικότητα

Ν. Λυγερός

Η πολυκυκλικότητα
είναι η ικανότητα
να είσαι
καινοτόμος
και μετά
το χτύπημα
της βαρβαρότητας
γιατί μπορείς
να ζήσεις
με το μέλλον
χάρη στον Χρόνο.