74363 - Το μέγεθος

Ν. Λυγερός

Το μέγεθος
της χαράς
προκάλεσε
την ανάδραση
της μεταχαράς
κι άρχισε
η πολυκυκλικότητα
να λειτουργεί
δημιουργικά
πάνω
στον Χρόνο.