74364 - Η διπλή χαρά

Ν. Λυγερός

Η διπλή χαρά
της νόησης
έζησε
το ξανά
χωρίς
να υπάρχει
το πάλι
γιατί είχε γίνει
η αναβάθμιση
λόγω
της υπέρβασης.