74371 - Τα πολλαπλά ίχνη

Ν. Λυγερός

Τα πολλαπλά ίχνη
του δωματίου
μουσικής
ήταν νότες
που είχαν
παίξει
τα όργανα
όσο πιο δυνατά
μπορούσαν
για να γίνει
η υπέρβαση
που δεν μπορείς
να φανταστείς
ακόμα
και τώρα
ενώ
ξέρεις
ότι εκεί
δημιουργήθηκαν.