7439 - Θάλαττα, θάλαττα !

Ν. Λυγερός

Πάνω στα ακίνητα λιβάδια
οι άνθρωποι έψαχναν το φως
μετά από όλες τις μάχες
και περίμεναν το θέαμα
του παλιού κόσμου
για να μη πεθάνει το παρελθόν
όλη η ζωή τους μια φωνή
κι ο καθένας έβλεπε
την επομένη πυγμή
τότε ήρθε το χρώμα
το απέραντο γαλάζιο
και φώναξαν όλοι:
θάλαττα, θάλαττα !