74400 - Με την έννοια

Ν. Λυγερός

Με την έννοια
της διάταξης
μπορείς
να χτίσεις
πολλές δομές
που είναι
χρήσιμες
για να πλάσεις
μια ομάδα
ανάλογα
με τον στόχο
και τις απαραίτητες
συνθήκες
που πρέπει
να υπάρχουν
για να υλοποιηθεί
ανεξάρτητα
από τις δυσκολίες
που θα αντιμετωπισθούν.