74402 - Η δομή

Ν. Λυγερός

Η δομή
της ομάδας
είναι
σημαντική
γιατί πρέπει
να την υποστηρίζεις
την ώρα
της δράσης
όσο δύσκολη
κι αν είναι αυτή
έτσι πρέπει
να τη σκεφτείς
από πριν
για να ξέρεις
ποια θα είναι
η ανταπόκρισή της
στις αντίξοες
συνθήκες
που θα ζει
το έργο.