74405 - Η έμμεση παραγγελία

Ν. Λυγερός

Η έμμεση παραγγελία
έδινε απεριόριστη
ελευθερία
όχι μόνο
στην ερμηνεία
αλλά βέβαια
και στη σκηνοθεσία
έτσι μεγάλωνε
και η απόλαυση
του θεάματος
που αποκτούσε
ακόμα
και ιδιότητες
θαύματος
όταν εμπλέκονταν
οι υπερφυσικές
ιδιότητες
του δημιουργού.