74409 - Η καινοτόμα στάση

Ν. Λυγερός

Δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα
για αυτό που θα ακολουθούσε.
Για αυτήν ήταν απλώς
η προετοιμασία ενός μοντέλου
σ’ ένα εργαστήριο.
Πίστευε ότι είχε δει και φανταστεί
όλες τις εκδοχές του έργου.
Είχε στο μυαλό της εικόνες του Rodin
και θεωρούσε ότι επαρκούσαν
αλλά ήταν μόνο τα όρια της φαντασίας,
της δικής της φαντασίας.
Είχε δει θεατρικές πράξεις
και ειδικά τον Dom Juan του Molière
και εκτιμούσε ότι γνώριζε
το ρεπερτόριο.
Είχε παρακολουθήσει όπερα
και ειδικά τον Don Giovanni
του Mozart.
Αλλά ποτέ δεν είχε φανταστεί
αυτή την καινοτόμα στάση.