74411 - Η άμεση πρόσβαση

Ν. Λυγερός

Ενώ τους χώριζε μεγάλη απόσταση
ένιωθε ότι είχε άμεση πρόσβαση
και αυτό την εντυπωσίαζε.
Δεν υπήρχε πια κανένα εμπόδιο
και ειδικά κοινωνικό.
Η σχέση ζούσε αποκλειστικά
στο πλαίσιο της Ανθρωπότητας.
Κι ο δεσμός υπερζούσε αποκλειστικά
στο πλαίσιο του Χρόνου.
Το μοντέλο είχε μέσα του
την ηρεμία του Χρόνου
και την ένταση της Ανθρωπότητας.
Η εικόνα ήταν πολλαπλή
και χρειαζόταν
πολλές οπτικές γωνίες
για να φανεί η προοπτική
του ανοίγματος.
Ήταν γυμνός σαν το δειλινό
αλλά κρατούσε το σπαθί
των ήλιων της νύχτας.