74421 - Η γεύση του πάθους

Ν. Λυγερός

Το βλέμμα είχε δει την ομορφιά
κατάματα χωρίς κανένα εμπόδιο
εκτός από εκείνο της απόστασης
αλλά ακόμα κι αυτό το είχε ξεπεράσει
με τη γεύση του πάθους
που είχε δοκιμάσει
με τη φαντασία της.
Όμως δεν μπόρεσε ν’ αντισταθεί
στον πειρασμό
της πολυκυκλικότητας
για να μοιραστεί το φως
ακόμα περισσότερο.
Αυτή την ανάγκη
τη μοιράστηκε
για να ζήσει
η επόμενη χάρη
αφού ήταν ο μόνος τρόπος
να προχωρήσει
πάνω στο μονοπάτι του φωτός
που μόλις είχε ανοίξει..